Fotoğraf Galerisi için TIKLAYINIZ


25-27 Nisan 2012 tarihleri arasında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve amacı: “Ülkemizdeki müzik eğitiminin her yönü ile her kademe ve aşamada yaşadığı problemleri bilimsel bir platformda sunarak paylaşmak” olan, X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu büyük bir başarı ile tamamlanarak belirlediği amacına ulaşmıştır.
Sempozyum kapsamında;
• Çalgı, Ses, Kuram ve Müziksel İşitme eğitimi
• Öğretim programları
• Ders kitapları
• Teknolojinin kullanımı
• Yeni yaklaşımlar ve yönelişler
• Yetenek ve ölçümü
• Müzik eğitimi yayınları
• Müzik ve toplum ilişkisi
• Müzik eğitimcisi yetiştirme
• Müzik eğitimi araştırmaları
• Müzik eğitiminde disiplinler arası yaklaşımlar
• Ölçme ve değerlendirme
konularını içeren 80 bildiri sunumu yapılmış, 2 konser, 1 resital, 1 seminer ve 1 workshop gerçekleşmiş ve müzik alanında uzmanlaşmış 100’ü aşkın akademisyen Niğde ilimizde ağırlanmıştır.
X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu düzenleme kurulu olarak sempozyumun amacına ulaşmasına katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.