Niğde Üniversitesi 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Katılımcı Listesi
No Ad Soyad Kurum Makalenin Adı Makalenin Kodu Sunu Türü
1 Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Akyoloğlu Abant İzzet Baysal Üniversitesi MÜZİK ALETLERİ YAPIMINDA BORAKS'IN KULLANIMI ÜZERİNE BİR DENEME 00213 Bildiri
2 Öğr. Gör. Yaşar ÖZELMA ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Müzik Derslerinde Çok Sesli Şarkıların Yeri ve Önemine İlişkin Bir İnceleme 00212 Bildiri
3 Yrd. Doç. Dr. Afşın Öner Erciyes Üniversitesi MÜZİK EĞİTİMİNDE ÇAĞDAS BİR ARAÇ OLARAK İNTERNETİN ROLÜ 00211 Bildiri
4 Öğr. Gör. Turgay TUNÇ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi PİYANO İCRASINDA HOMOFONİK VE POLİFONİK YAZIM STİLLERİNİN DEŞİFRE EDİLEBİLME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 00210 Bildiri
5 Yrd. Doç. Dr. S. Ercan Bağçeci Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi ARMONİ EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİR BOYUT: AKOR ÇÖZÜMÜ 00209 Bildiri
6 Doç. Dr. efe Akbulut Pamukkale Üniversitesi MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ 00208 Bildiri
7 Doç. Dr. Nilgün Sazak Kocaeli Üniversitesi İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME 7. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLEN “MÜZİK YOLU MASA OYUNU”NUN UZMAN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 00207 Bildiri
8 Öğr. Gör. Emre Pınarbaşı Gaziosmanpaşa Üniversitesi SIBELIUS, FINALE VE LILYPOND NOTA YAZIM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ 00206 Bildiri
9 Dr. Onur TOPOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi YAYLI ÇALGI ÇALIŞMA SÜRECİNDE ENTONASYON SORUNLARINA İLİŞKİN LİTERATÜRÜN İNCELENMESİ 00205 Bildiri
10 Yrd. Doç. Dr. Güler Demirova Ankara Üniversitesi Dünya Piyano Edebiyatında Çocuk Albümleri ve Süitlerine Bir Örnek Olarak Azerbaycan Bestecisi Z. Bağırov’un “Kukla Gösterisi” Adlı Piyano Süitinin İncelenmesi 00204 Bildiri
11 İzzet Yücetoker bolu abant izzet baysal üniversitesi PİYANO EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ 00203 Bildiri
12 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat Karahan Harran Üniversitesi Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Piyano Derslerinin Bireysel Olarak Yapılma Durumu 00202 Bildiri
13 Dr. sadullah serkan şeker Adnan Menderes Üniversitesi ÇALGI ÇALMADAKİ MÜZİKAL PERFORMANS KAYGILARINA İLİŞKİN LİTARETÜRÜN İNCELENMESİ 00201 Bildiri
14 Öğr. Gör. Murat Gürel Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Devlet Konservatuvarlarında Keman Eğitimi Nasıl Olmalıdır? 00200 Bildiri
15 Gülşah Başaran Tanrıöver Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE TÜRK VE BATI MÜZIGI KORO EĞİTİMİ DERSİ OGRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ 00199 Bildiri
16 Yrd. Doç. Dr. BARIŞ DEMİRCİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Atatürk Üniversitesi k.k.e.f. Örneği) 00198 Bildiri
17 zeynep gergin Adnan Menderes Üniversitesi MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 00197 Bildiri
18 Yrd. Doç. Dr. Şehriban KOCA Mersin Üniversitesi Eğitim Fak. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÇALGI (BLOKFLÜT) ÇALMA BECERİLERİNE YÖNELİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ) 00195 Bildiri
19 Yrd. Doç. Dr. ALİ DELİKARA NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN LİSANSÜSTÜ MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK OLUŞTURULAN DERS PROGRAMI ÖNERİSİ 00194 Bildiri
20 Arş. Gör. Gökhan Özdemir Mehmet Akif Eroy Üniversitesi İlerici Armonisi ve Uygulamaları 00193 Bildiri
21 Arş. Gör. Taner ULUÇAY Erzincan Üniversitesi İLKÖĞRETİM 6-7-8. SINIF MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ŞARKILARIN MÜZİKSEL AMAÇLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ 00192 Bildiri
22 Yrd. Doç. Dr. Ülkü Sevim Şen Atatürk Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDA YER ALAN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ 00187 Bildiri
23 Yrd. Doç. Dr. Öznur Öztosun Çaydere Kırıkkale Üniversitesi CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI 00185 Bildiri
24 idris Çakıroğlu Kırıkkale Üniversitesi 1985-2011 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ MÜZİK KONULU DOKTORA TEZLERİNİN ENSTİTÜ VE ANABİLİM DALINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ 00183 Bildiri
25 Pelin ÇELENK Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Yöntemleri Ve Keman Eğitimi 00182 Bildiri
26 Öğr. Gör. mustafa kabataş güzel sanatlar fakültesi MÜZİK ÜRETİMİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI 00179 Bildiri
27 Öğr. Gör. Zafer Kurtaslan Konya Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri 00176 Bildiri
28 Arş. Gör. Safiye YAĞCI Devlet Konservatuvarı EVRENSEL YÖNTEMLERLE VERİLEN SES EĞİTİMİNİN KLÂSİK TÜRK MÜZİĞİNİN SESLENDİRME ÜSLUBUNA ETKİLERİ 00175 Bildiri
29 Arş. Gör. ali özdek erciyes üniversitesi Özengen Müzik Eğitimi Kurumlarında Verilen Gitar Eğitiminde Veli Ve Öğrenci Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Örneği. 00168 Bildiri
30 Arş. Gör. gülbahar karabulut Aksaray Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN VE İLGİLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÜNİVERSİTEDE VE İL İÇİNDE YAPILAN SANAT ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ) 00166 Bildiri
31 Dr. İLKNUR ÖZAL GÖNCÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 36-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN 2006 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ MÜZİK ALANI AÇISINDAN İNCELENMESİ 00165 Bildiri
32 Arş. Gör. Ozan BELGE Gazi Üniversitesi MÜZİK EĞİTİMİNDE EŞLİK ÇALGISI OLARAK AKORDİYONUN YERİ ve ÖNEMİ 00163 Bildiri
33 Yrd. Doç. Dr. Ersan ÇİFTCİ Erzincan Üniversitesi GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME ALIŞKANLIKLARINA GÖRE ŞİDDET EĞİLİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 00162 Bildiri
34 Betül KARAGÖZ İnönü Üniversitesi İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMEN KILAVUZLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 00156 Bildiri
35 Öğr. Gör. Zülfikar Özfındık Erciyes Üniversitesi GSF VİYOLA İCRACISI OLARAK ALESSANDRO ROLLA 'NIN MÜZİKAL KİMLİĞİ VE ÜLKEMİZ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA TANILILIRLIĞI 00153 Bildiri
36 Yrd. Doç. Dr. Ferit BULUT Niğde Üniv. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ NOTA YAZISI BİLGİSİNE YÖNELİK PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 00152 Bildiri
37 Yrd. Doç. Dr. Esra Dalkıran Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ KEMAN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ VE KEMAN ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 00151 Bildiri
38 çağlar / bakıoğlu MEB Konservatuar ve Müzik Öğretmenliği Bölümü Piyano Öğrencilerinin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Yönelik Karşılaştırılması 00149 Bildiri
39 Yrd. Doç. Dr. Gülten Cüceoğlu Önder Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi FLÜT VE FLÜT EĞİTİMİ ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN KONULARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 00148 Bildiri
40 Arş. Gör. Murat GÖK Gazi Üniversitesi MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2006 İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Ankara Örneği) 00147 Bildiri
41 yıldız MUTLU YILDIZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSLERİNDEN "ŞARKI SÖYLEME" KÜLTÜRÜNE 00146 Bildiri
42 RÜSTEM KILINÇ NİĞDE G.S.S.L. GSSL VİYOLA ÖĞRETİM PROGRAMININ TÜRK MÜZİĞİ İÇERİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 00145 Bildiri
43 Tolga GÜLER MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA MÜZİK DERSİNİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMUNA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ (NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) 00143 Bildiri
44 Arş. Gör. engin gürpınar İnönü Üniversitesi MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA YGS-P İLE MÜZİK ALANI PUANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ 00141 Bildiri
45 Arş. Gör. engin gürpınar İnönü Üniversitesi MÜZİKSEL İŞİTME-OKUMA-YAZMA DERSİ İLE DİĞER ALAN DERSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ 00139 Bildiri
46 Doç. Dr. Ahmet Serkan ECE Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi MÜZİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMLARI VE SUNULAN BİLDİRİLERİNİN YAPISAL / NİTELİKSEL ANALİZİ 00134 Bildiri
47 Prof. Dr. Metin Karkın İnönü Üniversitesi LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN TEZ KONUSU BELİRLEMEDE KONU EĞİLİMLERİNDEKİ ETKENLERİN İNCELENMESİ 00132 Bildiri
48 Yrd. Doç. Dr. Ilgım KILIÇ İnönü Üniversitesi OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMANIN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ 00131 Bildiri
49 Dr. Timur Vural Konya Üniversitesi MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SÜRECİNDE PİYANO EĞİTİMİ AÇISINDAN GSSL İLE GENEL LİSELERDEN MEZUN ÖĞRENCİLERİN KIYASLANMASI 00130 Bildiri
50 HAKAN EKMEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİREYLERİ MESLEKİ ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNLENDİRMEDE VE HAZIRLAMADA TÜRKİYE'DEKİ DURUMA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR SİSTEM ÖNERİSİ 00129 Bildiri
51 Yrd. Doç. Dr. Bahar Güdek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı SOSYOLOJİK AÇIDAN: ERGENLERDE MÜZİKAL - KÜLTÜREL KİMLİK 00125 Bildiri
52 Yrd. Doç. Dr. Nurdan KIZLDELİ SALIK MAKÜ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS SÜRECİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 00122 Bildiri
53 Serenat İSTANBULLU Niğde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi PİYANO EĞİTİMCİLERİNİN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ MEZUNU ÖĞRENCİLERİN PİYANO EĞİTİMİNDE HAZIRBULUNUŞLUKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 00120 Bildiri
54 Yrd. Doç. Dr. hazan kurtaslan Niğde Üniversitesi OKUL ÇALGILARI DERSİ KAPSAMINDA VERİLEN SOPRANO BLOKFLÜT EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 00119 Bildiri
55 Yrd. Doç. Dr. serpil umuzdaş gaziosmanpaşa üniversitesi MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN VİYOLONSEL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİM BECERİLERİNE ETKİSİ 00116 Bildiri
56 Yrd. Doç. Dr. mehmet serkan umuzdaş gaziosmanpaşa üniversitesi PİYANO EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ 00115 Bildiri
57 Doç. Dr. Belir Tecimer Gazi Üniversitesi 21. YÜZYIL TÜRKİYESİ’NDE MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARININ YENİDEN YAPILANMASI 00114 Bildiri
58 Yrd. Doç. Dr. Murat YAKIN Başkent Üniversitesi TÜRKİYE’DE KOMPOZİSYON EĞİTİMİNİN PROBLEMLERİ 00113 Bildiri
59 Dr. Orhan Baba T.S.K. Hastane Müzisyenliği 00112 Bildiri
60 Zeynep DEMİR YILDIZ MEB-Trabzon Merkez Akoluk İ.Ö.O ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİNE DAYALI İMAJ OLUŞTURMA YÖNTEMİNİN KEMAN DERSİNDE ETKİLİK DÜZEYİ 00106 Bildiri
61 Zeynep DEMİR YILDIZ MEB-Trabzon Merkez Akoluk İ.Ö.O KARIŞIK DESENLİ, BASİT VE ANLAMLANDIRICI TEKRAR STRATEJİLERİNİN KEMAN EĞİTİMDE ETKİLİLİK DÜZEYİ 00105 Bildiri
62 AYTEN AKTAŞ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM1. KADEME 2. DEVRE MÜZİK DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ 00104 Bildiri
63 Yrd. Doç. Dr. E. Erdem KAYA Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E MÜZİK EĞİTİMİ 00103 Bildiri
64 Arş. Gör. gürsel yurtseven Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Kurumlaşmamız ve Kimlik Değişimi 00100 Bildiri
65 Mehmet Şahin AKINCI Milli Eğitim Bakanlığı Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. Sınıf Öğrencilerinin Ses Müziği Yapıtlarını Yorumlamada Müzik Biçimleri Dersine Ait Kazanımlarını Kullanabilme Durumları 00096 Bildiri
66 özlem kılınçer inönü üniversitesi AGSSL ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO REPERTUVARINI ÖĞRENMEDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ 00095 Bildiri
67 Öğr. Gör. Şener Demir Karadeniz Teknik Üniversitesi.Fatih Eğt. Fak. MÜZİK EĞİTİMCİSİ YETİŞTİREN KURUMLARDAKİ EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME DERSİNE İLİŞKİN TANIM VE KAVRAMLARA YENİ YAKLAŞIMLAR 00092 Bildiri
68 Arş. Gör. Eren LEHİMLER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Bilgisayar Derslerinde Öğretilen Müzik Yazılımlarının Kullanımının Piyano Eğitiminde Ritim Algılama, Ezgi Algılama, Nüans Terimleri Açısından Katkılarının İncelenmesi 00091 Bildiri
69 Yrd. Doç. Dr. S. Ercan Bağçeci Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi CÜMLE İÇİNDE VE KADANSTA EKALTILI DOMİNANT GRUBU AKORLAR 00089 Bildiri
70 Arş. Gör. Ayşegül DİNÇ Erzincan Üniversitesi AYİN, İKONOGRAFİ, GÖSTERİ ÜÇGENİNDE DİNLEŞEN POPÜLER MÜZİK KÜLTÜRÜ 00088 Bildiri
71 Doç. Dr. H. Seval Köse Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 00087 Bildiri
72 Yrd. Doç. Dr. Gökalp PARASIZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİNİN MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİ ALANINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 00086 Bildiri
73 Prof. Dr. Yalçın YILDIZ Meb-Demirci İlköğretim Okulu FLÜT EĞİTİMİNDE PLANLANMIŞ METRONOM DESTEKLİ ÇALIŞMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİLERİ 00084 Bildiri
74 Mehmet Şahin AKINCI Milli Eğitim Bakanlığı GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI SEÇİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 00082 Bildiri
75 Şebnem Güleryüz Atatürk Üniversitesi SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA “MÜZİK” VE “MÜZİK ÖĞRETİMİ” DERSLERİNİN İLKÖĞRETİM 1-2-3. SINIFLARIN MÜZİK DERS PROGRAMI İLE ÖRTÜŞME DÜZEYİ 00079 Bildiri
76 Seçil Özişler Nevit Kodallı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 2000-2011 YILLARI ARASINDA YAPILAN VE İÇERİSİNDE “SES” ÖĞESİ BULUNAN LİSANSÜSTÜ TEZ BİBLİYOGRAFYASI 00076 Bildiri
77 Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU Karadeniz Teknik Üniversitesi POPÜLER KÜLTÜR VE İLKÖĞRETİM OKUL ŞARKILARI ETKİLEŞİMİNE YÖNELİK BİR DENEYSEL ÇALIŞMA 00075 Bildiri
78 Öğr. Gör. Aylin Mentiş Köksoy Niğde Üniversitesi SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DİNLEME TERCİHLERİ 00073 Bildiri
79 Yrd. Doç. Dr. Gökhan YALÇIN Kırıkkale Üniversitesi GSF TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN GİTAR KONULU TEZLERİN ANALİZİ 00072 Bildiri
80 Yrd. Doç. Dr. Gökmen Özmenteş Akdeniz Üniversitesi Müzik Eğitimi Araştırmalarında Disiplinlerarasılık ve Müzik Psikolojisinin Ayrıcalıklı Durumu 00071 Bildiri
81 Yrd. Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi HALİL BEDİİ YÖNETKEN’İN İLK MEKTEPLERDE GIN’NIN USÛL TEDRÎSİ ADLI KİTABINDA SOLFEJ VE ŞAN EĞİTİMİ KONULARINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 00068 Bildiri
82 Doç. Dr. cengiz şengül Atatürk Ünv. PİYANO AKORDU İÇİN YAZILMIŞ BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ İNCELENMESİ 00065 Bildiri
83 Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi HÜZÜNLE SEVGİNİN HARMANLANDIĞI BİR YÜREK 00064 Bildiri
84 Yrd. Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniv.Devlet KOnservatuvarı Hizmetiçi Seminer Çalışmaları Kapsamında Afyon Müzik Eğitimi Çalıştayının Değerlendirilmesi 00063 Bildiri
85 Arş. Gör. Mustafa Ulaş ATASOY Erciyes Üniversitesi Ülkemizde Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Geleneksel Nefesli Çalgılarımızdan Kaval’ın Yeri ve Önemi 00057 Bildiri