1. ULUSLARARASI NİĞDE DİL, KÜLTÜR VE TARİH SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

1. Bu sempozyum, her iki yılda bir, yine Niğde’de düzenlenecek şekilde kurumsallaştırılmalıdır.
2. Daha fazla dinleyici ve konuşmacının katılımının sağlanması için reklâm ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi gereklidir.
3. Öğrencilerin de sunumlarının olduğu seksiyonlar planlanmalıdır.
4. Paralel salonlar olması nedeniyle, salonların video kayıtlarının alınarak online hizmet ile kaçırılan bildirilerin izlenebilme imkânlarının doğması sağlanmalıdır.
5. İl protokolünün açılış günü Niğde’yi ilgilendiren bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptığını salonda da hissettirmesi gerekir.
6. Her oturumda 4 adet sunumcu ve 2 adet müzakereci şeklinde program hazırlanmalıdır.
7. Sonraki sempozyumlarda oturum tematik hale dönüştürülmelidir. Yani çeşitli ana başlıklar seçilmelidir. Söz gelimi küreselleşme gibi. Böylelikle genel bildiri seçimi yerine tematik bildiri seçimi gerçekleştirilmiş olur.
8. Bildirilerin dilinin daha anlaşılır olması konusunda maksimum çaba gösterilmelidir.
9. Farklı disiplinlerdeki katılımların etkinliğinin temin edilmesi gerekir.
10. Dil, kültür ve tarih başlıkları altında daha güncel konular seçilip sempozyuma renk katılmalıdır.

SEMPOYUM SONUÇ RAPORUNA İMZA ATAN HEYET:

Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi (BAŞKAN)
Doç. Dr. Numan Durak AKSOY İnönü Üniversitesi (ÜYE)
Doç. Dr. Hikmet KORAŞ Niğde Üniversitesi (ÜYE)
Doç. Dr. Bayram ÜNAL Niğde Üniversitesi (ÜYE)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY Marmara Üniversitesi (ÜYE)