Prof. Dr. Necati Demir,Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Harun Güngör,Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN ,Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abdullah Korkmaz,İnönü Üniveristesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Ali Duymaz,Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mustafa Ünal,Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mimar Türkkahraman,Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mehmet Aça,Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof.Dr. Metin Özkul,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Prof. Dr. Mustafa Öztürk,Fırat Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. Vahit Türk,Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof. Dr. Veysel Bozkurt,İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Cemalettin Çopuroğlu,Fırat Üniversitesi İİBF Dekanı
Prof. Dr. Berna Alpagut,Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü
Prof. Dr. Ayhan Öztürk,Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Karagöz,İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. Mustafa Turan ,Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Yaşar Kaya,İnönü Üniveristesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Nazmi Avcı,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Ede. Fak. Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş,Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Numan Durak Aksoy,İnönü Üniveristesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü