NİĞDE ÇALIŞTAYI

Niğde’nin sosyal ve ekonomik sorunlarını içeren bir çalıştay düzenlenecektir.

AÇILIŞ KONFERANSI

Bir uluslar arası değer tarafından dil, kültür ve tarih başlıklarını ifade eden bir açılış konferansı verilecek

PANELLER

Sempozyumun bir gününde dil, bir gününde tarih ve bir gününde de kültür paneli düzenlenecektir.

POSTER

Sempozyum bilim kurulunca uygun görülen sayıda bildiriler poster bildiri olarak kabul edilecektir. Poster Hazırlama detayları linkten takip edilebilir.

SÖZLÜ BİLDİRİ

Sempozyum bilim kurulunca uygun görülen sayıda bildiriler sözlü bildiri olarak kabul edilecektir.