Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu ile Sosyal bilim alanlarının güncel popüler konularını değerlendirmenin yanı sıra Niğde İli’nin tarihsel, kültürel ve coğrafik anlamdaki veri kaynaklarını bilim dünyasının dikkatine sunmak amaçlanmaktadır.

Sempozyumda arkeoloji ve sanat tarihi, Türk Dili, tarih, coğrafya, eğitim ve kültür, folklor, din ve inanç sistemleri, halk inançları, siyasal kültür, kentleşme, mimarlık ve kentsel planlama, medya ve iletişim, Niğde tarihi, coğrafyası ve kültürü, Niğdeli önemli şahsiyetler, Niğde’de tarım, gıda güvenliği ve kültürel boyutları, turizm, mutfak kültürü, spor kültürü, sağlık, yaşam ve yaşlanma kültürü, bilgi ve bilgi yönetimi konularında bildiriler kabul edilecektir. Bildiriler sözlü ve poster sunum şeklinde iki biçimde kabul edilecektir. Sözlü bildiriler 15 dakikalık süreyle sınırlandırılacaktır. Bilim kurulu tarafından uygun görülen sayıda bildiri poster olarak kabul edilecektir.
Sempozyum ile ilgili sempozyum sonunda bir genel değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda üzerinde uzlaşılan konuları içeren bir sonuç bildirgesi ilân edilecektir.

İsteyen Katılımcıların tebliğleri Uluslararası hakemli bir dergi olup Almanya’da basılan Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT] adlı dergide tam metin olarak yayımlanacaktır.