BİLDİRİ ÖZETİ
Her bir bildiri özeti 250-300 kelimeyi geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. Özetler word belgesi olarak hazırlanıp E-posta adresine gönderilmelidir. Sempozyum bilim kurulu tarafından bütün bildiriler değerlendirildikten sonra kabul edilip edilmediği bütün müracaat sahiplerine e-posta yoluyla duyurulacaktır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildiri metni APA kaynak gösterim tarzına göre Times New Romans 1.5 satır aralığına göre en fazla 20 sayfa olmalıdır.