Tüm Katılımcıları Niğde’ye ve Niğde Üniversitesine bekliyoruz.