1.Uluslararası Niğde Dil Kültür ve Tarih Sempozyumu Katılımcı Listesi
No Ad Soyad Kurum Makalenin Adı Makalenin Kodu Sunu Türü
1 Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY Marmara Üniversitesi Etnografya Kaynakları ve Yazılı Belgelere Göre 1071 Öncesi Anadolu’da Türk Varlığı 00379 Bildiri
2 Doç. Dr. Bayram Unal Nigde Universitesi Space-Naming Politics and Hegemony Game in Local: The Case of Nigde 00357 Bildiri
3 Yrd. Doç. Dr. Nalan Gördeles Beşer Niğde Üniversitesi BENLİK-KİMLİK OLUŞUMU VE İLETİŞİM 00344 Bildiri
4 Yrd. Doç. Dr. Ramazan KAMİLOĞLU İnönü Üniversitesi DİNİ İNANÇ VE OLGULARIN TÜRKÜLERE YANSIMALARI 00321 Bildiri
5 Öğr. Gör. Ülkü Akkuş İnönü Üniversitesi BİR İBADET RİTÜELİ OLARAK “SEMAH” ve KIRKLAR SEMAHI’ nın MÜZİK BİLİMİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 00310 Bildiri
6 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik İstanbul Medeniyet Üniversitesi GÜNÜMÜZ AVRUPASI’NIN EĞİTİM SİSTEMİNDE ORTAYA KONULAN TÜRK İMAJI HAKKINDA NOTLAR 00302 Bildiri
7 Arş. Gör. Ahmet Asker Mersin Üniversitesi Aşar Vergisinin Son Yıllarında Niğde ve Civarındaki Suiistimaller Üzerine Bazı Gözlemler 00301 Bildiri
8 Doç. Dr. zeki BOYRAZ Fırat Üniversitesi Elazığ'da Tatlı Su Balıkçılığının Gelişimi 00293 Bildiri
9 Doç. Dr. İlyas Gökhan Nevşehir Üniversitesi NİĞDE VE ÇEVRESİNDE İSLAM-BİZANS MÜCADELESİ (647-962) 00292 Bildiri
10 Yrd. Doç. Dr. Bayram polat niğde Üniversitesi Eğitim fakültesi NİĞDE VE ÇEVRESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ HALK İNANIŞLARI 00290 Bildiri
11 Yrd. Doç. Dr. Fuat Şancı Adıyaman Üniversitesi GÜRÜN ULU CAMİİ 00288 Bildiri
12 Yrd. Doç. Dr. Şahin Oruç Yıldız Teknik Üniversitesi SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEN BEKLENTİLERİ 00287 Bildiri
13 Yrd. Doç. Dr. Süheyla Birlik Karabük Üniversitesi MİMAR TURGUT CANSEVER VE İSLAMİ REFERANSLARLA OLUŞTURULMUŞ ÇEVRE 00284 Bildiri
14 emrullah toprak yakındoğu üniversitesi Anadolu Kervansarayları: Özellikleri ve Günümüzdeki Durumu 00283 Bildiri
15 Dr. Muammer DOĞAN Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü ORTA ANADOLU AĞIZLARI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BUGÜNKÜ DURUMU 00282 Bildiri
16 Yrd. Doç. Dr. Efkan Uzun Niğde Üniversitesi YENİ ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA NİĞDE SAAT KULESİ 00281 Bildiri
17 Prof. Dr. Abdureşit Jelil Qarluq The Central University for Nationalities College of Etnology and Sociology Peking China Politika ve Sosyo- Kültürel Değişme 00280 Bildiri
18 HÜSEYİN HİLMİ ALADAĞ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OSMANLI TARİHİ İÇİNDE NİĞDE EVLİYASINDAN AHMED KUDDUSİ HZ.VE TOPLUMA VERMEK İSTEDİKLERİ MESAJLAR 00278 Bildiri
19 Yrd. Doç. Dr. Semiha AKÇAÖZOĞLU Niğde Üniversitesi THE IMPORTANCE OF EFENDİBEY URBAN RENEWAL PROJECT WITHIN THE URBAN DEVELOPMENT PROCESS OF NİĞDE 00277 Bildiri
20 Yrd. Doç. Dr. Ramis KARABULUT Niğde Üni. NİĞDE’DE İKİ HAN, İKİ ŞAİR, İKİ ŞİİR 00275 Bildiri
21 Arş. Gör. Şenay ATAM Niğde Üniversitesi Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Teşkilâtının Kurulması: Niğde Örneği 00274 Bildiri
22 Muhsin Koç Erzurum il Kültür ve Turizm Müdürlüğü ERZURUM AŞIKLIK GELENEĞİNDE TÖRE 00273 Bildiri
23 Doç. Dr. Ziya Avşar Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Divan Şiirine Türk Mitolojisinden Gelen Bir Figür; Ejderhâ 00272 Bildiri
24 Songül Erdoğan Ahi Evran Üniversitesi Niğde’deki Trakya Göçmenleri ve Göçmenlerin Dil Özellikleri 00271 Bildiri
25 Süer Utku GÜL Niğde Üniversitesi BİLGİ TOPLUMUNDA MESLEKİ-TEKNİK EĞTİMDE ATÖLYELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER(PENDİK ÖRNEĞİ) 00268 Bildiri
26 Arş. Gör. Serkan POLAT Sakarya Üniversitesi Somut Kültürel Mirasın Korunmasında Avrupa Birliği’nin Önemi: Avrupa Kültür Başkenti Ve Europa Nostra Uygulamaları 00267 Poster
27 Yrd. Doç. Dr. Efkan Uzun Niğde Üniversitesi MEHMET ALİ PAŞA’NIN ANADOLU’YA SALDIRISININ NİĞDE VE NEVŞEHİR YÖRESİNDEKİ TESİRLERİ 00265 Bildiri
28 Yrd. Doç. Dr. RECEP OZKAN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Sosyal Alan Ders Kitaplarının Görsel Boyut - İçerik Tutarlılığı Açısından İncelenmesi 00264 Bildiri
29 Yrd. Doç. Dr. Ferit BULUT Niğde Üniv. BİR KÜLTÜR ÖĞESİ OLARAK NİĞDE TÜRKÜLERİNİN İNCELENMESİ 00263 Bildiri
30 Arş. Gör. SERKAN KÖKSAL KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİĞDE İLİNDE ELMA ÜRETİMİNİN KÜLTÜREL VE EKOLOJİK ŞARTLARI 00261 Bildiri
31 Öğr. Gör. Yavuz GÜNEŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi DÜŞÜNCE ALANI MERKEZLİ METİN ŞERHİ TEORİSİNE (DAM) GÖRE FATİH – HARBİYE ROMANININ ÇÖZÜMLENMESİ 00260 Bildiri
32 Arş. Gör. Nuray Kayadibi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi NİĞDE İLİNİN GENEL EĞİTİM DURUMU VE 2010-2014 STRATEJİK PLANI 00259 Bildiri
33 Yrd. Doç. Dr. Hatice İçel Niğde Üniversitesi Niğde Atasözlerinde Metafor ve Kullanımı 00258 Bildiri
34 Atilla Aydın Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Birinci Halk Ağzından Söz Derleme Çalışmasına Fethiye’den Gönderilen Sözlerin Anlambilim Özellikleri 00257 Bildiri
35 esma dudu yılmaz selçuk üniversitesi Konya Geleneksel Erkek İç giyimlerinden Kıvratma Gömleklerin İncelenmesi 00256 Poster
36 SAVAŞ ŞAHİN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNMEK KAVRAMI VE DÜŞÜNME İFADE EDEN FİİLERLE İLGİLİ TESPİTLER 00254 Bildiri
37 fırat EROĞLU SUNGURBEY İLKÖĞRETİM OKULU İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL YÖNDEN GELİŞİMLERİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN ROLÜ 00251 Bildiri
38 Arş. Gör. Seda Özbek Giresun Üniversitesi RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN’IN KALEMİNDEN NİĞDE 00250 Bildiri
39 Yrd. Doç. Dr. Emin TOROĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Niğde İli Yerleşmeleri ve Sorunları 00249 Bildiri
40 Arş. Gör. İpek YILDIZ Cumhuriyet Üniversitesi MURAT SOYAK’IN ACI CEVİZ İSİMLİ ÖYKÜ KİTABINDA MEKÂN TERCİHLERİ 00247 Bildiri
41 Yrd. Doç. Dr. Özkan AYDOĞDU Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÇANKIRI İLİ VE YÖRESİ AĞIZLARINDA ÜNLÜLER VE ÖZELLİKLERİ 00246 Bildiri
42 Yrd. Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA Selçuk Üniversitesi MODA VE MİMARİ 00242 Poster
43 Yrd. Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA Selçuk Üniversitesi TÜRKLERDE AYAKKABI KÜLTÜRÜ 00241 Bildiri
44 Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18. Yüzyılda Niğde Kazası'nda Görevler, Görevliler ve Ücretler 00238 Bildiri
45 Doç. Dr. Faruk Çolak Niğde Üniversitesi NİĞDE HALK HEKİMLİĞİNDE DIŞKI VE İDRAR KULLANILARAK YAPILAN TEDAVİ USULLERİ 00236 Poster
46 Arş. Gör. Adem Özbek Giresun Üniversitesi NİĞDELİ BİR DEVLET ADAMININ ROMANI “KÜÇÜK PAŞA” 00235 Bildiri
47 Doç. Dr. Faruk Çolak Niğde Üniversitesi HÜDAΒNİN HİKÂYENÂMESİ 00234 Bildiri
48 Yrd. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA Niğde Üniversitesi SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DRAMA LİDERİNE İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR 00233 Bildiri
49 Yrd. Doç. Dr. Kasım Karaman Erciyes Üniversitesi KAYSERİ’DE YAŞAYAN UYGUR TÜRKLERİNDE DOĞUM, EVLENME ve ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞ ve UYGULAMALAR 00230 Bildiri
50 Yrd. Doç. Dr. Mustafa OĞUZ Niğde Üniversitesi Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Hatıralarında Niğde'de Mahalle Mektepleri 00229 Bildiri
51 Yrd. Doç. Dr. MEHMET ÖZMENLİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÇAĞ TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET, HUKUK, İTAAT VE İSYANA BİR KAÇ ÖRNEK 00228 Bildiri
52 Necati Tonga Gazi Üniversitesi Ebubekir Hâzım Tepeyran'ın Küçük Paşa Romanına Yansıyan Köy Hayatı 00225 Bildiri
53 Öğr. Gör. Özkan Demir Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu MYO. Madenciliğin Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkileri: “Etibank Ergani Bakır İşletmesi” Örneği 00222 Bildiri
54 Arş. Gör. Mehtap KAYA Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Dönemi Niğde Basınından Bir Kesit: Niğde ve Bilgi/Resmi Niğde Gazeteleri 00221 Bildiri
55 Yrd. Doç. Dr. Nevzat Topal Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 15. Yüzyılın İlk Yarısında Niğde’nin Siyasal ve Kültürel Yapısı 00219 Bildiri
56 Arş. Gör. Semra AKTAŞ POLAT Sakarya Üniversitesi TUVANUVA-TYANA ANTİK KENTİ TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 00218 Poster
57 Arş. Gör. AYŞE SOYLU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN TARIM ALANLARINDA ÇALIŞTIRILMASININ NEDEN OLDUĞU EĞİTİM SORUNLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN TESPİT EDİLMESİ 00216 Bildiri
58 Öğr. Gör. suna DURDU ZOR Niğde Üniversitesi ÇALIŞAN KADINLARIN GİYSİ TERCİHLERİNDE YAŞADIKLARI İLİN KÜLTÜRÜNDEN ETKİLENME DURUMLARI: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 00215 Bildiri
59 Arş. Gör. Hüseyin Saraç Nevşehir Üniversitesi & ERCİYES ÜNİVERSİTESİ XIX. YÜZYILDA TRABZON EYÂLETİ’NİN İDARÎ BİRİMİ OLARAK ATİNA/PAZAR KAZÂSI 00214 Bildiri
60 Yrd. Doç. Dr. Hasan Yavuzer Nevşehir Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi Sosyolojik Açıdan Değişim ve Gelişim 00212 Bildiri
61 Arş. Gör. Gözde Ekşioğlu Çetintahra Dokuz Eylül Üniversitesi OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE İZMİR MAHALLELERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ MEKANA YANSIMALARI 00211 Bildiri
62 Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAPLAN İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi MATURÎDΒYE GÖRE HIRİSTİYANLARIN HZ. İSA’NIN TABİATI HAKKINDAKİ TEOLOJİK YANILGILARI 00210 Bildiri
63 Yrd. Doç. Dr. Süheyla Birlik Karabük Üniversitesi TÜRK KÜLTÜRÜNDE ŞAMAN İZLERİ 00209 Bildiri
64 Öğr. Gör. Fahri Dağı Selçuk Üniversitesi Gaziantep’in İslahiye ilçesine Bağlı Fevzipaşa Nahiyesinde Derlenen Atasözlerinin Kelime Kadrosunun İncelenmesi 00206 Bildiri
65 Yrd. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA Niğde Üniversitesi TARİH KAVRAMINA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜRETTİKLERİ METAFORLARIN İNCELENMESİ 00205 Bildiri
66 Öğr. Gör. Sabahattin Gültekin Turgut Özal Üniversitesi TANPINAR’IN “RAKS” ŞİİRİNİ TAHLİL DENEMESİ 00203 Poster
67 Doç. Dr. Bekir Çınar Niğde Üniversitesi NİĞDELİ VİSÂLÎ VE HAMDULLAH HAMDİ’NİN KIYAFETNÂMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 00200 Bildiri
68 KAZIM KARTAL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NÜFUS DEFTERLERİNİN OSMANLI TARİH YAZIMINDAKİ YERİ 1835 TARİHLİ TRABZON VİLÂYETİ MAÇUKA/MAÇKA KAZÂSI MÜSLİM NÜFUS DEFTERİ İNCELEMESİ ÖRNEĞİ 00199 Poster
69 Doç. Dr. Süleyman Demirci ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 16 ve 17. Yüzyıllarda “Şark Meselesi” ve Doğu Anadolu’da Osmanlı Hakimiyetinin Tesisi: 00198 Bildiri
70 Öğr. Gör. Ayşe Gül GÖKKAYA TÜYSÜZ Niğde Üniversitesi NİĞDE YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNİN İNCELENMESİ 00196 Bildiri
71 Arş. Gör. Erdem Tazegül Nevşehir Üniversitesi Ak ve Beyaz Renklerinin Kavram ve Anlamı Üzerine 00195 Bildiri
72 Ali Osman Abdurrezzak Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAMDA "YEMEK VE İLETİŞİM" 00194 Bildiri
73 Yrd. Doç. Dr. Osman Atay Adıyaman Üniversitesi İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ, REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNDEKİ ROLÜ VE GAP ÖRNEĞİ 00193 Bildiri
74 Yrd. Doç. Dr. Ali Asker Karabük Üniversitesi Siyasi Elitler ve Dil Politikası: Sovyet ve Post Sovyet Dönemde Azerbaycan 00192 Bildiri
75 Arş. Gör. İrfan Kurucu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi “GEÇTİ BOR’UN PAZARI SÜR EŞEĞİ NİĞDE’YE” SÖZÜ ÇERÇEVESİNDE ATASÖZÜ-DEYİM TANIMLAMA PROBLEMİ VE BAĞLAMSAL KURAM 00188 Poster
76 Arş. Gör. YAKUP KIZILELMA KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Niğde ve Çevresinde Yağış-Sıcaklıkların Trend Analizi 00187 Bildiri
77 Arş. Gör. Zehra Ergeç Ordu Üni. "Uzun Beyaz Bulut / Gelibolu" Adlı Romana Yeni Tarihselci Bir Yaklaşım 00185 Bildiri
78 Doç. Dr. Hikmet KORAŞ Niğde Üniversitesi Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Hakkında Değerlendirme 00184 Bildiri
79 Işıl Hilal Oruç Niğde Üniversitesi Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanılmasının Sosyal Bilgiler Öğretimine Etkisi 00183 Poster
80 Yrd. Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL Giresun Üniversitesi Sivas Kongresi'nde İki Niğdeli 00182 Bildiri
81 Serbar Sevgi Arpa Nevşehir Üniversitesi İkincil Sözlü Kültürün Birincil Sözlü Kültüre Etkileri 00181 Bildiri
82 Yrd. Doç. Dr. Ayvaz MORKOÇ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Selam Kadirzade'nin "Evlat" Adlı Hikayesinde Yabancılaşma 00176 Bildiri
83 Yrd. Doç. Dr. Mustafa MUTLU Adıyaman Üniversitesi AVRUPADA BASININ ARTAN YABANCI DÜŞMANLIĞI VE IRKÇILIĞA KARŞI SOSYAL SORUMLULUĞU 00173 Bildiri
84 Yrd. Doç. Dr. Nurgul Moldalieva Ardahan Üniversitesi TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ HASTALIKLA İLGİLİ ÖRTMECE İSİMLER ÜZERİNE 00172 Bildiri
85 Öğr. Gör. Hasan Gürkan Çukurova Üniversitesi Thomas Hobbes'un Mutlakıyet Düşüncesi Bağlamında Osmanlı Yönetim Anlayışının Doğası 00171 Bildiri
86 Yrd. Doç. Dr. Abdullah Mohammadi Ardahan Üniversitesi Afganistan’da Yaşayan Bir Türk Oymağı: Hazaraların Halk İnançları 00170 Bildiri
87 Arş. Gör. Serkan POLAT Sakarya Üniversitesi TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ: TOPKAPI SARAYI MÜZESİ ÖRNEĞİ 00169 Bildiri
88 Öğr. Gör. Rabia Gökcen KAYABAŞI Aksaray Üniversitesi PSYKHE “RUH” İLE EROS “AŞK” MİTİNİN KAFKAS MASALLARINA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 00168 Bildiri
89 Öğr. Gör. onur alp kayabaşı Aksaray Üniversitesi TAŞELİ YÖRESİ’NDE GÖRÜLEN ÖLÜMLE İLGİLİ ÂDET ve İNANMALAR: ANAMUR ÖRNEĞİ 00167 Bildiri
90 Prof. Dr. Ali Duymaz Balıkesir Üniversitesi Cönklerdeki Falnameler Üzerine 00164 Bildiri
91 Arş. Gör. YAKUP KIZILELMA KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK İNCELENMESİ 00162 Bildiri
92 Arş. Gör. İrfan Kurucu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi “GELİNLİK ETME” ADETİ BAĞLAMINDA BİR NİĞDE MASALI VE TOPLUMSAL İŞLEVİ 00160 Bildiri
93 Yrd. Doç. Dr. Recep Dündar İnönü Üniversitesi H. 1269 (1852-1853) TARİHLİ KIBRIS CİZYE MUHASEBE DEFTERİ 00158 Bildiri
94 GÖKHAN EŞEL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Niğde'deki Faaliyetleri 00157 Bildiri
95 SAVAŞ ŞAHİN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇUMRA MYO TÜRKÇE'DE ANLAMAK FİİLİ 00156 Bildiri
96 Burak TOKER İstanbul Üniversitesi Türkçeden İspanyolcaya ve İspanyolcadan Türkçeye Geçtiği Düşünülen Bazı Kelimeler Hakkında Tespitler 00155 Poster
97 Prof. Dr. Mesut AYDIN İnönü Üniversitesi Muğlalı Mustafa Paşa ve Yaşamından Önemli Kesitler 00153 Bildiri
98 Yrd. Doç. Dr. Sibel Yıldız Niğde Üniversitesi TÜRK HALI SANATINDA YOZLAŞMA ETKİLERİ VE ALINABİLECEK TEDBİR ÖNERİLERİ 00152 Poster
99 Yrd. Doç. Dr. Fatih Özek Fırat Üniversitesi Tarihî Türk Lehçelerinde Uzun Ünlülerin Ses Birimlik Değeri 00150 Bildiri
100 Dr. Nurhan Aydın Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Harekatı ve Sarıkamış Şehitlikleri 00149 Bildiri
101 Öğr. Gör. Nur BAKAR Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu MYO. Silifke Yörüklerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm Gelenekleri Üzerine Bir Araştırma 00148 Bildiri
102 Arş. Gör. Hakan Yaşar Ankara Üniversitesi NİĞDE’NİN SOSYO-KÜLTÜREL TARİHİNDEN BİR KESİT: NİĞDE HALKEVİ VE FAALİYETLERİ 00146 Bildiri
103 Yrd. Doç. Dr. Nevzat Topal Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 881/1476 Senesi Karaman Eyaleti Vakıf Defterinde Niğde Vakıfları 00145 Bildiri
104 Arş. Gör. Semra AKTAŞ POLAT Sakarya Üniversitesi SOYUT KÜLTÜREL MİRAS ÜRÜNÜ HALK HİKÂYELERİNİN ŞEHİR TANITIM UNSURU OLARAK KULLANILMASI: FERHAT İLE ŞİRİN 00144 Bildiri
105 Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimlerde Kavram ve Olgu Modülizasyonu Bağlamında Bir Tekno-Metodoloji Denemesi (Din Kavram ve Olgusu Örneğinde) 00141 Bildiri
106 Dr. Necdet Aysal Ankara Üniversitesi CUMHURBAŞKANI GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN ORTA ANADOLU GEZİSİ VE NİĞDE 00140 Bildiri
107 Yrd. Doç. Dr. Nalan OKAN AKIN Niğde Üniversitesi GÜNÜMÜZDE GÖRSEL KÜLTÜR AÇISINDAN NİĞDE 00138 Bildiri
108 Yrd. Doç. Dr. Uğur TUZTAŞI Bozok Üniversitesi Mekansal Dönüşüm Süreçlerinin Kent Meydanları Üzerindeki Etkileri: Niğde Kenti Örneği 00137 Poster
109 Yrd. Doç. Dr. İsmet Türkmen Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi I. TBMM DÖNEMİNDE MEHMET ATA BEY’İN FAALİYETLERİ 00135 Bildiri
110 Yrd. Doç. Dr. Osman Atay Adıyaman Üniversitesi TÜRKİYE’DE VE ADIYAMAN’DA İNANÇ TURİZİMİN DE YÖNELİMLER VE ADIYAMAN’DA BİR UYGULAMA 00134 Bildiri
111 Yrd. Doç. Dr. bayram polat niğde Üniversitesi Eğitim fakültesi KAYSERİ VE ÇEVRESİ AVŞAR KÖYLERİNDE GEÇİŞ RİTÜELLERİ 00133 Bildiri
112 Yrd. Doç. Dr. Malik Yılmaz Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenme Kavramı ve Bireysel Öğrenmede Halk Kütüphanelerinin Yeri 00132 Bildiri
113 Öğr. Gör. Sultan YILDIRIR Akdeniz Üniversitesi OSMANLI DEVLETİ ARŞİV KAYIT DÜZENİNE ÖRNEK BİR BELGE 00131 Bildiri
114 Öğr. Gör. Uğur SAYLAN Dumlupınar Üniversitesi MEDRESELERİN VE MÜZELERİN TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: AKMEDRESE VE NİĞDE MÜZESİ ÖRNEĞİ 00130 Bildiri
115 Yrd. Doç. Dr. Mücahit ÖZÇELİK Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I.ve II. DÖNEM TBMM’DE NİĞDE MİLLETVEKİLLERİ ve FAALİYETLERİ 00129 Bildiri
116 Yrd. Doç. Dr. Adem GÜRLER Giresun Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Memnuniyet ve Beklentilerinin Belirlenmesi: Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği 00126 Bildiri
117 Yrd. Doç. Dr. Mayrambek Orozobaev Ardahan Üniversitesi Kırgızlardaki Yedi Atasını (Cedini) Bilme Geleneği ve Bununla İlgili Bazı Kelimeler Üzerine 00122 Bildiri
118 Yrd. Doç. Dr. Serkan GÜZEL Pamukkale Üniversitesi DENİZLİ’YE GÖÇ, İKİNCİ KUŞAK GÖÇMENLER, SORUNLAR, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜMÜN İPUÇLARI 00121 Bildiri
119 Prof. Dr. Mehmet Kaya Niğde Üniversitesi Niğde Sancağının Sosyal ve Ekonomik Durumu (1900-1930) 00120 Bildiri
120 Mehmet Fatih ÖZTÜRK Niğde Üniversitesi Eğitimde Sosyal Medyanın Önemi 00119 Poster
121 Abdullah Karataş Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN ROLÜ 00118 Poster
122 Mehmet Ali Central University for Nationalities Çindeki Çağatayca Araşıtırmalar Üzerine Genel Bir Değerlendirme 00117 Bildiri
123 SEBAHAT ARMAĞAN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLGİSİ KİTAPLARINDA TERİM KARGAŞASI VE ÖNERİLER 00116 Poster
124 Prof. Dr. lokman Zor 1 TÜRKİYE’DE YEREL BASIN VE NİĞDE YEREL BASININDA UZUN SOLUKLU BİR GAZETECİLİK ÖRNEĞİ: HAMLE GAZETESİ 00115 Bildiri
125 Doç. Dr. Ahmet Faruk Sinanoğlu İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Toplum, Kültür ve Dil Üzerine Bir İnceleme 00114 Bildiri
126 Öğr. Gör. Gencay SAATCI Uludağ Üniversitesi NİĞDE İLİNİN TURİZM POTANSİYELİ VE SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 00113 Poster
127 Yrd. Doç. Dr. Şirin YILMAZ ÖZKARSLI Hacettepe Üniversitesi Türk Kültüründe Yılan Simgesi ve Bununla İlgili Uygulamalar 00111 Bildiri
128 Yrd. Doç. Dr. Zeynel ÖDEMİŞ Tunceli Üniversitesi Tunceli Yöresi Yılbaşı Kutlaması “GAĞANT veya KHAL GAĞAN” Geleneği 00110 Bildiri
129 KAZIM KARTAL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NÜFUS DEFTERLERİNİN OSMANLI TARİH YAZIMINDAKİ YERİ: 00107 Bildiri
130 Yrd. Doç. Dr. Ali Kuzu Sakarya Üniversitesi Yaşlılık,Getirdiği Sorunlar ve Bakım İhtiyacı 00106 Bildiri
131 Yrd. Doç. Dr. ali selçuk erciyes üniversitesi edebiyat fakültesi Anşa Bacılılarda Kurban 00104 Bildiri
132 Yrd. Doç. Dr. MUSA ERKAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİREYLERİN KİMLİK VE KİŞİLİKLERİNİN OLUŞMASINDA AİLENİN ROLÜ. (FITRAT HADİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME) 00101 Bildiri
133 Yrd. Doç. Dr. Mehtap Sönmez Bitlis Eren Üniversitesi TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN SAĞLIK AÇISINDAN İNCELENMESİ 00100 Bildiri
134 Doç. Dr. Süleyman Demirci ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 17. YÜZYIL’DA KARAMAN EYALETİNİN İDARÎ BİRİMİ OLARAK NİĞDE SANCÂĞI: 00097 Bildiri
135 Doç. Dr. Numan Durak AKSOY İnönü Üniversitesi Eğitim Fak Halk İnançları ve Türk Sosyo-Kütürel Yapısı 00096 Bildiri
136 Yrd. Doç. Dr. Uğur TUZTAŞI Bozok Üniversitesi ZİHİNSEL MEKANSAL DÖNÜŞÜMDE TARİHSEL İMGELE[-M-]LERİ ÇOĞALTMAK: NİĞDE’DE POSTMODERN MİMARİ UYGULAMALAR 00095 Bildiri
137 Doç. Dr. Mustafa TALAS Niğde Üniversitesi Türk Kültüründe Kurban Geleneği 00094 Bildiri
138 Mehmet BAŞTÜRK Zonguldak Karaelmas NİĞDE YÖRESİ VE ÇEVRESİNDE KULLANILAN DEYİMLER VE ATASÖZLERİNDE ELEŞTİRİ UNSURLARI 00093 Bildiri
139 Doç. Dr. Yücel Can Niğde Üniversitesi KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLERİ: NİĞDE ÖRNEĞİ 00092 Bildiri
140 Yrd. Doç. Dr. Osman Atay Adıyaman Üniversitesi KOBİ’LERDE BİLGİ YÖNETİM SÜRECİ VE ARAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 00090 Poster
141 Öğr. Gör. sefa salih bildirici adıyaman üniversitesi TÜRKİYE’DE SİYASİ KÜLTÜR-EKONOMİ ETKİLEŞİMİ: İSTİKRAR PROGRAMLARI 00088 Bildiri
142 Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Gülhan Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kültürümüzde Fal ve İsimlerle İlgili Bir Manzum Falnâme Örneği 00087 Bildiri
143 Yrd. Doç. Dr. Ertan BESLİ Bitlis Eren Üniversitesi Eski ve Orta Türkçe Kelimelerin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünceler 00086 Bildiri
144 Yrd. Doç. Dr. Canan SEVİNÇ Selçuk Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Cumhuriyet'in İlk Çeyreğinde Yazılan Romanlarda Ekonomik Kalkınma Hamlesi Olarak Anadolu'da Fabrikalaşma Olgusu 00085 Bildiri
145 Arş. Gör. Hicran KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi ALTAY TÜRK DESTANLARINDA ŞEYTAN 00082 Bildiri
146 Arş. Gör. Gülperi Mezkit Hacettepe Üniversitesi Türk Töresi’nde Kadın Üzerinden Namus Sürdürme Anlayışı Sorunsalı ve Namus Cinayetleri Üzerine Bazı Tespitler 00081 Bildiri
147 Yrd. Doç. Dr. Orhan Yazıcı İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Dünya Savaşı Sırasında Siracü'l-ahbar Gazetesinde Osmanlı Devleti İle İlgili Çıkan Haberler 00080 Bildiri
148 Öğr. Gör. Ahmet Atalay Ardahan Üniversitesi TÜRK SPOR KÜLTÜRÜNÜN EN EŞSİZ ÖRNEĞİ: OKÇULAR TEKKESİ 00077 Bildiri
149 Mustafa Aça Giresun Üniversitesi NİĞDE VE ÇEVRESİ DOĞUM GELENEKLERİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER 00075 Bildiri
150 Prof. Dr. Havva EMRE İstanbul Üniversitesi BARIŞ MANÇO'NUN ŞARKILARINDA TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜ 00074 Bildiri
151 mustafa ERYAMAN NİĞDE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ İTULUMAZ DAĞI, KİLİSEKAYA KEŞİŞHANESİ 00073 Bildiri
152 Mehmet Cengiz Çakmak Fırat Üniversitesi DİKSİYON VE SES ALIŞTIRMALARINDA ATASÖZLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME 00072 Bildiri
153 Yrd. Doç. Dr. Melike Sarıkçıoğlu Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Osmanlı Devleti’nin İran ile Sürdürdüğü1912 İstanbul Görüşmelerinde İzlediği Politika 00070 Bildiri
154 Ahmet UYANIKER ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 1919-1922 TARİHLİ KÖY HOCASI MECMUASINDA SAĞLIK 00069 Bildiri
155 Mustafa Gürbüz BEYDİZ İstanbul Üniversitesi Orta Asya Türk Toplumlarından Günümüze Su Kültürü 00068 Bildiri
156 Dr. Zekiye TUNÇ Ardahan Üniversitesi Türk Halk İnançlarında "Ölüm" Anlayışında Yaşayan Şamanist Uygulamalar 00066 Bildiri
157 Feyzan Göher Vural Konya Üniversitesi Niğde Kültürünün Sesi: Niğde Türküleri 00065 Bildiri
158 Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi ELAZIĞ AĞZINDA GÖRÜLEN DEYİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 00064 Bildiri
159 Doç. Dr. Hasan Ali ŞAHİN Erciyes Üniversitesi Koloniler Çağı'nda (İ.Ö. 1975-1720) Niğde Çevresinin Madencilik Açısından Önemi 00061 Bildiri
160 Yrd. Doç. Dr. Ramazan IŞIK FÜ. İlahiyat Fakültesi Yahudilikte Kadın ve Dinsel Sorumluluk 00060 Bildiri
161 Prof. Dr. Bülent KARA Nigde Üniversitesi ONLİNE TOPLULUKLARDA SOSYALLEŞME: NİĞDE ÖRNEĞİ 00059 Bildiri
162 Öğr. Gör. Mücahit Akkuş Hitit Üniversitesi KEMAL ÜMMÎ DİVANI'NDAKİ DİL HUSUSİYETLERİ 00058 Bildiri
163 Arş. Gör. Veysel İbrahim Karaca Fırat Üniversitesi TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ALINTI SÖZCÜKLERDE GÖRÜLEN KARMA SÖZCÜKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 00056 Bildiri
164 Yrd. Doç. Dr. hazan kurtaslan niğde üniversitesi eğitim fakültesi NİĞDE TÜRKÜLERİNİN MÜZİK VE SÖZ UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 00055 Bildiri
165 Dr. Abdullah ÖZBOLAT FIRAT ÜNİVERSİTESİ Atasözlerinde İktisadi Ahlak 00054 Bildiri
166 Doç. Dr. ERCAN ALKAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİBİRYA TATAR TÜRKÇESİNDE ARKAİK UNSURLAR 00052 Bildiri
167 Öğr. Gör. Özlem Tan Namık Kemal Üniversitesi / Saray Meslek Yüksek Okulu Niğde İlin’de Dağ Turizmi Potansiyeli ve Dağ Turizmi’nin Niğde İline Katkısı 00051 Bildiri