ÖZETLER

Tüm öneri özetleri (her bir bildiri için kısa ve uzun özet olmak üzere iki adet olmak üzere) başvuru bölümünde sunulan özet hazırlama kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri ve poster dışındaki öneriler için ek bilgiler ayrıca sunulmalıdır. Programa alınan tüm sunuların özetleri Kongre Özetleri Kitabında yayınlanacaktır.

Özet Hazırlama Klavuzu

TAM METİN

Kongrede sunulacak bildiri, poster, eğitim seminerleri ile panelistlerin konuşmalarının tam metinleri tarafımızdan web sayfasında ayrıca yayımlanacaktır. Programda yer aldığı halde kongrede yapılmayan veya tam metni zamanında teslim edilmeyen sunumların yayımlanması söz konusu değildir. Sunumların tam metinlerinin Kongre Kitabında yayımlanmasını isteyen katılımcılar, Microsoft Word programı ile APA stiline göre hazırlanmış metnin 2 basılı kopyası ile Word dosyasının CD ye kaydedilmiş olarak veya e-posta eki ile XX XXXX 2012 günü akşamına kadar elektronik ortamda bize iletmek ve ayrıca kongrede teslim etmek zorundadır. Panel ve mini sempozyumlar için bu sorumluluk düzenleyiciye aittir. Tam metinler kaynakça dahil maksimum 5(beş) sayfa olabilecektir. Bunu aşan metinler kongre sekreteryası tarafından kısaltılıp değiştirilemeyeceğinden basılmayacaktır.