BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özeti hazırlanırken izlenecek sıra bildirinin başlığından sonra yazarın adı, yazarın çalıştığı kurum, bildirinin özeti ve kaynaklar şeklinde olmalıdır.

Özet, Türkçe veya İngilizce olarak Microsoft Word yazılım programında (.doc uzantılı olarak), kaynaklarla birlikte iki sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalı ve özet gönderme linkinden sisteme yüklenmelidir.

Sayfa yazım alanı 24×16 cm (A4 Kâğıt için Sağ ve Sol Boşluklar 2,5 cm, Üst ve Alt Boşluklar 2,85 cm olmalı),  metin yazıları 12 punto , “Times New Roman” fontunda ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.

Kaynaklar özet sonunda ayrı bir bölüm halinde verilmeli ve aşağıdaki düzende hazırlanmalıdır.

Kitaplar: Yazar adları, kitap adı, yayın evi, tarih

[3] Timoshenko S.P and S.W.Kreiger, “Theory of Plates and Shells” McGraw-Hill Book Company-1959.

Makaleler: Yazar adları, Makale Baslığı, Yayınlandığı dergi adı, cilt no, sayfa ve tarih

[8] Williams, Y.T.,Yeows, and H.F. Brinson,”An Analytical and Experimental Study of Vibrating Equilateral Triangular Plates” Experimental Mechanics 15(9) 339-346, 1975.

Örnek Şablon İçin TIKLAYINIZ (MS Word 2007 ve Üstü)

Örnek Şablon İçin TIKLAYINIZ (MS Word 2003)