25. Ulusal Matematik Sempozyumu Katılımcı Listesi
No Unvan Ad Soyad Kurum Makalenin Adı Makalenin Kodu Sunu Türü
1 Arş. Gör. Meral YAŞAR Niğde Üniversitesi Fibonacci Sayıları Üzerine 00202 Bildiri
2 Yrd. Doç. Dr. Nurhan KAPLAN Niğde Üniversitesi Lp UZAYINDA SÜREKLİLİK MODÜLÜ VE POZİTİF ÇEKİRDEKLİ İNTEGRAL OPERATÖRLER DİZİSİNİN p-LEBESQUE NOKTASINDA YAKINSAKLIĞI 00200 Bildiri
3 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAPLAN Niğde Üniversitesi MODÜLÜS FONKSİYONU İLE TANIMLANAN W(C Theta,f,p) KUVVETLİ LACUNARY YAKINSAK DİZİ UZAYLARI 00199 Bildiri
4 Tuğba ŞENLİK Ege Üniversitesi ZAMAN SKALASINDA LİNEER OLMAYAN DİNAMİK DENKLEMLERİN SİMETRİK POZİTİF ÇÖZÜMLERİ 00198 Bildiri
5 Hüseyin Rüzgar Niğde Üniversitesi AĞIRLIKLI ORTALAMA İNTEGRALİ BİRLEŞİMİNİ İÇEREN ZAMAN SKALASINDA BAZI AĞIRLIKLI OSTROWSKİ TİPİ EŞİTİSİZLİKLER 00197 Bildiri
6 Merve DURMUŞ Galatasaray Üniversitesi Farey Ağace ve İkinci Dereceden İkili Formlar 00196 Bildiri
7 Dr. Hatice Taşkesen Dicle Üniversitesi SÜPERKRİTİK BAŞLANGIÇ ENERJİLİ BİR DALGA DENKLEMİ İÇİN GLOBAL VARLIK 00195 Bildiri
8 Yrd. Doç. Dr. Ahmet CİHANGİR NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ARİTMETİK ÜÇGENLER VE PYTHAGOREAN ÜÇGENLERİYLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE 00194 Bildiri
9 Yrd. Doç. Dr. Murat ALAN Yıldız teknik Üniversitesi REEL KUADRATİK CEBİRSEL TAMSAYILAR HALKASINDA YARI ÇARPANLARINA AYRILABİLEN BÖLGE ÖZELLİĞİ 00193 Bildiri
10 Arş. Gör. Serdar ENGİNOĞLU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Parametrik Kümelerin Bulanık Yapıları ve Matris Temsilleri 00192 Bildiri
11 Yrd. Doç. Dr. Bekir Tanay Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HAUSDORFF FUZZY ESNEK VE KOMPAKT FUZZY ESNEK UZAYLAR ÜZERİNE 00191 Bildiri
12 Arş. Gör. Gözde Yaylalı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi YÖNLENDİRİLMİŞ ESNEK KÜMELER VE ESNEK SCOTT TOPOLOJİ ÜZERİNE 00190 Bildiri
13 Arş. Gör. Serdar ENGİNOĞLU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Karakteristik Kümeler Yoluyla İnşa Edilen Parametrik Kümeler ve Matris Temsilleri 00189 Bildiri
14 Mehmet Şükrü TEKİN Mustafa Kemal Üniversitesi KÜBİK SPLİNE FONKSİYONLARI VE MATLAB GUI İLE SINIR DEĞER PROBLEMLERİNİN NÜMERİK ÇÖZÜMÜ 00185 Bildiri
15 Yrd. Doç. Dr. ALİ BOLAT MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MATHEMATİCA KULLANARAK İNTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 00184 Bildiri
16 Arş. Gör. Deniz Topuz Bahçeşehir Üniversitesi CONCENTRATION INEQUALITIES FOR DEPENDENT RANDOM VARIABLES 00183 Bildiri
17 Arş. Gör. murat luzum yüzüncü yıl üniversitesi Z şekilli kavitideki topolojik akış yapılarının incelenmesi 00182 Bildiri
18 Arş. Gör. Gözde Yaylalı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yönlendirilmiş Esnek Kümeler ve Esnek Scott Topoloji Üzerine 00181 Bildiri
19 Burcu GÜRBÜZ Muğla Üniversitesi LİNEER FREDHOLM İNTEGRO- DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN LAGUERRE SIRALAMA YÖNTEMİ 00180 Bildiri
20 Öğr. Gör. Ümit YILDIRIM Gaziosmanpaşa Üniversitesi (LCS)_n-MANİFOLDLARINDA WEAKLY SİMETRİK VE WEAKLY RİCCİ SİMETRİK ŞARTLARI 00179 Bildiri
21 Arş. Gör. Mustafa Burç KANDEMİR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hausdorff Fuzzy Esnek ve Kompakt Fuzzy Esnek Uzaylar Üzerine 00178 Bildiri
22 Arş. Gör. Naime TOZLU Niğde Üniversitesi Örtü Tabanlı Soft Rough Kümeler 00177 Bildiri
23 Doç. Dr. Atakan Tuğkan yakut Niğde Üniversitesi DE SITTER UZAYDA ÜÇGENLER ÜZERİNE 00176 Bildiri
24 Arş. Gör. zehra güzel ergül ahi evran üniversitesi ÖRTÜ TABANLI SOFT ROUGH KÜMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI 00175 Bildiri
25 Yrd. Doç. Dr. Sibel Özer İnönü Üniversitesi Isı iletim denkleminin analitik nümerik metotla çözümü 00174 Bildiri
26 Dr. Engin Özkan Süleyman Demirel Üniversitesi GROUP ACTIONS and CONNECTEDNESS of HILBERT SCHEME 00173 Bildiri
27 Öğr. Gör. süleyman DİRİK Amasya üniversitesi NEARLY SASAKİAN MANİFOLDLARI ÜZERİNE 00172 Bildiri
28 Öğr. Gör. süleyman DİRİK Amasya üniversitesi KENMOTSU MANİFOLDLARI ÜZERİNE 00171 Bildiri
29 Dr. Hatice Taşkesen Dicle Üniversitesi Yüksek Mertebeden Çift Dispersif Terimli Çok Boyutlu Boussinesq-Tipli Bir Denklem İçin Global Varlık 00170 Bildiri
30 Yrd. Doç. Dr. Ferihe Atalan Atılım Üniversitesi YÖNLENDİRİLEMEYEN YÜZEYLERİN TORELLİ GRUPLARI ÜZERİNE 00169 Bildiri
31 Nurhan DÜNDAR Dicle Üniversitesi ÇİFT DİSPERSİF TERİMLİ KÖTÜ BOUSSİNESQ TİPLİ BİR DENKLEMİN TEK DALGA ÇÖZÜMLERİNİN VARLIĞI VE KARARLILIĞI 00168 Bildiri
32 Nurhan DÜNDAR Dicle Üniversitesi GENELLEŞTİRİLMİŞ KdV-BBM DENKLEMİNİN TEK DALGA ÇÖZÜMLERİNİN VARLIĞI VE KARARLILIĞI 00167 Bildiri
33 Doç. Dr. Zübeyir Çınkır Zirve Üniversitesi ABC SANISI, GENELLEMELERİ, İMA ETTİĞİ SONUÇLAR VE İSPATINA GİDEN MUHTEMEL YOLLAR 00166 Bildiri
34 Arş. Gör. Alen Osançlıol İstanbul Üniversitesi AĞIRLIKLI ORLİCZ UZAYI VE ÖZELLİKLERİ 00165 Bildiri
35 Doç. Dr. Ahmet Yaşar Özban Atılım Üniversitesi BAZI YENİ CEBİRSEL VE TRİGONOMETRİK EŞİTSİZLİKLER 00164 Bildiri
36 Yrd. Doç. Dr. Muammer Kula Erciyes Üniversitesi BAĞLANTILI PROXİMİTY UZAYLAR 00163 Bildiri
37 Dr. Lale/Özkahya Hacettepe Üniversitesi Çizge Kuramında Ekstrem Problemler ve Hiperküp Üzerine Uygulamaları 00162 Bildiri
38 Yrd. Doç. Dr. Ayhan Aydın Atılım Üniversitesi İkili Korteweg-de Vries Denkleminin Çoklu Simplektik Yöntemlerle Sayısal Çözümü 00161 Bildiri
39 Yrd. Doç. Dr. Ahmet CİHANGİR NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ xn+ay2 = z2 DİOPHANTİNE DENKLEMİNİN TAMSAYI ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE 00159 Bildiri
40 Yrd. Doç. Dr. Ahmet CİHANGİR NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ x2+ay2 = zn DİOPHANTİNE DENKLEMİNİN TAMSAYI ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE 00158 Bildiri
41 Özlem Yıldız Niğde Üniversitesi LİNEER OLMAYAN KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLERİN TAM ÇÖZÜMLERİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR 00157 Bildiri
42 Öğr. Gör. Ali karaisa Necmettin erbakan üniversitesi FINE SPECTRA OF UPPER TRIANGULAR DOUBLE-BAND MATRICES OVER 00156 Bildiri
43 Yrd. Doç. Dr. Kağan Kurşungöz Sabancı Üniversitesi Z-algoritması'nın genelleştirilmesi 00155 Bildiri
44 kıymet çakır Nevşehir Üniversitesi Kısıtlanmış Esnek Grup 00154 Bildiri
45 çiğdem çamanlı gaziantep ünüversitesi MANİFOLD TOPOLOJİSİ 00153 Bildiri
46 Deniz Erciyes Üniversitesi DEJENERE SİNGÜLER İÇ NOKTA CİVARINDAKİ YAPISAL ÇATALLANMALAR 00152 Bildiri
47 Dr. Esin Aksoy Yıldız Teknik Üniversitesi LİNEER OLMAYAN OLUŞUM DENKLEMLERİ İÇİN TAM SOLİTON ÇÖZÜMLER 00150 Bildiri
48 Yrd. Doç. Dr. Ali GELİŞKEN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 00148 Bildiri
49 Prof. Dr. Hüsnü Ata Erbay Özyeğin Üniversitesi İKİLİ DİSPERSİF DALGA DENKLEMLERİNİN GENEL BİR SINIFI İÇİN CAUCHY PROBLEMİ 00147 Bildiri
50 Dr. Filiz ERTEM KAYA NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SEİFERT SURFACES OF KNOTS 00146 Bildiri
51 Dr. Filiz ERTEM KAYA NİĞDE ÜNİVERSİTESİ THE STRIP AND THE MOBIUS 00142 Bildiri
52 Dr. Filiz ERTEM KAYA NİĞDE ÜNİVERSİTESİ THE HELIX STRIPS 00141 Bildiri
53 Dr. Filiz ERTEM KAYA NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 3-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA SABİT AÇILI YÜZEYLER İÇİN TERQUEM TEOREMİ 00140 Bildiri
54 Dr. Filiz ERTEM KAYA NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SABİT AÇILI YÜZEYLER İÇİN JOACHİMSTHAL TEOREMİ 00139 Bildiri
55 Prof. Dr. Aydın Altun Dokuz Eylül Üniversitesi En UZAYINDA VERİLEN BİR YARIYÜZEYİN ODAKSAL YARIYÜZEYLERİ İÇİN ÖNERMELER 00137 Bildiri
56 Prof. Dr. Hüseyin Çakallı Maltepe Üniversitesi N_{theta} -quasi-Cauchy dizileri 00136 Bildiri
57 Yrd. Doç. Dr. Aydın İZGİ Harran Üniversitesi [-1, 1] ARALIĞINDA BERNSTEIN POLİNOMLARININ YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ VE YAKLAŞIM HIZI 00135 Bildiri
58 Yrd. Doç. Dr. Aydın İZGİ Harran Üniversitesi BERNSTEİN POLİNOMLARI VE BAZI MODİFİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRMALARI 00134 Bildiri
59 Esra ÇEVİK Akdeniz Üniversitesi BİR YAKLAŞIK BİRİM OPERATÖRÜN DOĞURDUĞU İNTEGRAL DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ VE CALDERON FORMÜLÜ 00133 Bildiri
60 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kırdar Namık Kemal Üniversitesi Lens Uzaylarının Topolojik K-Teorisi 00132 Bildiri
61 Arş. Gör. Şeyma FINDIK GAziosmanpaşa Üniversitesi KONTAK CR-ALTMANİFOLDLARIN GEOMETRİSİ ÜZERİNE 00129 Bildiri
62 Onur Uğurlu Ege Üniversitesi MİNİMUM TEPE ÖRTÜSÜ PROBLEMİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI 00127 Bildiri
63 Arş. Gör. Yasin Kaya Dicle Üniversitesi L^p(x) UZAYINDA ZAYIF YAKINSAKLIK 00126 Bildiri
64 Arş. Gör. Erdoğan Şen Istanbul Teknik Üniversitesi SÜREKSİZ BİR STURM-LIOUVILLE PROBLEMİNİN ÖZDEĞER VE ÖZFONKSİYONLARININ ASİMPTOTİK FORMÜLLERİ 00125 Bildiri
65 Şerife Yılmaz Anadolu Üniversitesi MATRİSLER AİLESİNİN TERSİNİRLİĞİ VE KARARLILIĞI ÜZERİNE 00120 Bildiri
66 Yrd. Doç. Dr. Elif Dalyan Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi AŞIRI DÖNEN KONTAK YAPILAR 00119 Bildiri
67 SELİM ÇOBANOĞLU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ POİSSON ORTALAMALARININ $f in L_{p}left( mathbb{R}^{n} ight)$ FONKSİYONLARINA BAZI PÜRÜZSÜZLÜK NOKTALARINDAKİ YAKINSAMA HIZININ TAHMİNİ 00118 Bildiri
68 Nadide Utku Erciyes Üniversitesi ZAMAN SKALASINDA 3. MERTEBEDEN NÖTRAL DİNAMİK DENKLEMİN ÇÖZÜMLERİNİN DAVRANIŞI 00116 Bildiri
69 Yrd. Doç. Dr. FAİK BABADAĞ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DUAL DEĞİŞKENLİ BİKOMPLEKS SAYILARIN MATRİSLERİ VE ÜSTEL HOMOTETİK HAREKETLER 00114 Bildiri
70 Uğur YİĞİT Ege Üniversitesi KARARLI HOMOTOPİ TEORİSİNDE ARF-KERVAİRE İNVARYANTI 00109 Poster
71 Hicran KOCAAYAN Ege Üniverstesi KARAKTERİSTİK SINIFLARI 00108 Poster
72 Elif Tuğçe KAYA Ege Üniverstesi ADAMS SPEKTRAL DİZİSİ 00107 Poster
73 Arş. Gör. Yasin Kaya Dicle Üniversitesi DEĞİŞKEN ÜSLÜ SOBOLEV UZAYLARINDA SOBOLEV FONKSİYONLARININ İYİ ÖZELLİKLERİ 00106 Bildiri
74 Arş. Gör. Erbil ÇETİN Ege ZAMAN SKALASINDA BİR DİNAMİK DENKLEMİN YENİ PERİYODİKLİK KAVRAMINA GÖRE PERİYODİK ÇÖZÜMÜ 00105 Bildiri
75 Arş. Gör. adem şahin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lucas Sayı Dizisinin Genelleştirilmesi Üzerine 00103 Bildiri
76 zakir deniz süleyman demirel üniversitesi Çizgelerde Yol-Eşleme ve Renklendirme 00102 Bildiri
77 Sedat Ülker Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ÜÇ GRUP TERSİNİR MATRİSİN VE ÜÇ TRİPOTENT MATRİSİN BAZI BİLEŞİMLERİNİN TERSİNİRLİĞİ 00100 Bildiri
78 Sedat Ülker Eskişehir Osmangazi Üniversitesi k-POTENT MATRİSLERİN BAZI KOMBİNASYONLARININ SIFIR VE SÜTUN UZAYI HAKKINDA 00099 Bildiri
79 Öğr. Gör. Yusuf ŞUBAŞ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ON SOME HADAMARD TYPE INEQUALITIES FOR MT-CONVEX FUNCTIONS 00098 Bildiri
80 Necla KIRCALI GÜRSOY Ege Üniversitesi KOORDİNATSAL İŞLEMLER İLE KESİRLER CEBİRİ 00097 Bildiri
81 Arş. Gör. Erhan PİŞKİN Dicle Üniversitesi Yüksek mertebeden bir dalga denklem sisteminin çözümlerinin global varlığı ve azalması 00096 Bildiri
82 Arş. Gör. Erhan PİŞKİN Dicle Üniversitesi İntegro-diferansiyel denklem sistemlerinin bir sınıfı için çözümlerin azalması 00095 Bildiri
83 Dr. Murat BEŞENK Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi POWER SUBGROUP OF THE MODULAR GROUP 00093 Bildiri
84 Dr. Filiz ERTEM KAYA NİĞDE ÜNİVERSİTESİ HARMONİC CURVATURE OF CURVE AND THE CURVE-SURFACE PAİR 00091 Bildiri
85 Fatma GÜLER Süleyman Demirel Üniversitesi KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMINDA LAGRANGE ÇARPANLARI KULLANARAK SİSTEMİN EN İYİLENMESİ 00088 Bildiri
86 Arş. Gör. Nurettin IRMAK Niğde Üniversitesi On Diophantine Sets 00087 Bildiri
87 Arş. Gör. Nurettin IRMAK Niğde Üniversitesi Balans Diophantine Üçlüsü 00086 Bildiri
88 Arş. Gör. Leyla Bugay Çukurova Üniversitesi Sonlu Tekil Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri 00082 Bildiri
89 ÖZGÜR EGE EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DİJİTAL GÖRÜNTÜLERDE KÜBİK HOMOLOJİ 00079 Bildiri
90 Arş. Gör. Cennet BOLAT Mustafa Kemal Üniversitesi α(xβ)=ρ, (αx)β=ρ ve αxα=ρ FORMUNDAKİ OKTONYON DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ 00078 Bildiri
91 Yrd. Doç. Dr. FAİK BABADAĞ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi SPLİT-KOMPLEKS SAYILAR , BİKOMPLEKS SAYILAR VE MATRİS LİE GRUBU YAPILARI 00077 Bildiri
92 Arş. Gör. Meltem Kurt Kocaeli Üniversitesi Eliptik Eğrilerin Şifreleme Bilimi Yönünden İncelenmesi ve Eliptik Eğri Şifreleme Algoritmasının Uygulaması 00076 Bildiri
93 Arş. Gör. kadriye AYDEMİR Gaziosmanpaşa Üniversitesi SÜREKSİZLİK ŞARTLARI İÇEREN BİR REGÜLER ÖZDEĞER PROBLEMİ 00075 Bildiri
94 Prof. Dr. Sedat Cereci Batman Üniversitesi EVRENİN YAPISINI DA AÇIKLAYAN SÖZEL BİR ALAN OLARAK MATEMATİK: GÜZEL SANATLAR DALI 00073 Bildiri
95 Prof. Dr. Sedat Cereci Batman Üniversitesi EVRENİN YAPISINI VE BİLİMLERİN TEMELİNİ DÜZENLEYEN SANAT DALI OLARAK MATEMATİK 00070 Bildiri
96 Arş. Gör. Nurettin Cenk TURGAY Istanbul Technical University 4-BOYUTLU EUCLID UZAYININ NOKTASAL 1-TİPİNDEN GAUSS TASVİRİNE SAHİP BASİT DÖNEL YÜZEYLERİ 00066 Bildiri
97 Prof. Dr. Hasan DOĞAN Harran Üniversitesi İKİNCİ MERTEBEDEN CAYLEY AĞACI ÜZERİNDEKİ Q-DURUMLU POTTS MODELİN LİMİT DAVRANIŞLARI 00065 Bildiri
98 Yrd. Doç. Dr. Selahattin MADEN Ordu Üniversitesi SOME EXPRESSIONS ON THE DRAZIN INVERSE OF BLOK MATRICES 00064 Bildiri
99 Prof. Dr. Barış Kendirli Fatih Üniversitesi BAZI KUADRATİK FORMLARIN TEMSİL SAYILARININ KAPALI FORMÜLLERİ VE DÜZEYİ 79 AĞIRLIĞI 6 OLAN 33 YENİFORM(NEWFORMS) 00063 Bildiri