Sempozyuma Davet

Üniversiteler, bilgi üretiminin merkezinde yer alan ve toplumsal dinamikleri harekete geçiren itici güç niteliğindeki kurumlardır. Bu boyutuyla toplumsal kalkınmanın ve ülke gelişiminin gerçekleşmesinde üniversitelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ekonomiden iletişime, ticaretten eğitime kadar her alanda sınırların kalktığı ve küreselleşmenin tüm yaşantımızı kuşattığı günümüzde, disiplinler arası işbirliği büyük önem kazanmıştır. Bu doğrultuda üniversiteler, gerçekleştirecekleri işbirliği ve ortaklıklar aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine öncülük ve kılavuzluk yaparak toplumsal ilişkilerin güçlenmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamalıdır. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile bölgede yer alan 7 üniversitenin ortaklığıyla “KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği” 1 Ocak 2013 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği ile bölgedeki üniversiteler arasında eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde akademik ve idari işbirliği yapmak, üniversite-sanayi-kamu etkileşimini ve üniversite-kent bütünleşmesini ileri düzeye taşımak, bu yolla ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

      II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyum’ unda uluslararası düzeyde bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlanması amaçlanmaktadır. Niğde Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı, 23-24 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyuma alanınızdaki birikiminiz ve tecrübenizle katılmanızdan onur duyacağımızı belirtir yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU
KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanı
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Niğde Üniversitesi Rektörü
UNİKOP Dönem Başkanı